El Llibre Vermell de Montserrat amb La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI i la direcció de Jordi Savall.
ACTE INAUGURAL D’IGUALADA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA
Dissabte, 5 de febrer a les 19:30h
Altres | Lloc: Basílica de Santa Maria | Preu: 25 i 18€ | Aforament: 352 | Coordinació: Ajuntament d'Igualada.Departament de Promoció Cultural. |

ACTE INAUGURAL D’IGUALADA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Aforament complet. Divendres 4 de febrer a les 14 h obrirem la venda d’entrades de retorns o cancel·lacions

El Llibre Vermell de Montserrat és, per la bellesa i varietat d’obres i d’estils que inclou, un dels còdexs musicals més significatius del segle XIV. Era un mitjà per oferir als pelegrins uns cants acceptables als indrets on les cançons folklòriques de tall profà es consideraven excessives. És probable que els pelegrins ja coneguessin les cançons incloses al còdex redactat entre el 1398 i el 1399 en la mesura que la tradició havia sancionat la importància dels textos i les melodies. Com es pot deduir d’algunes diferències estilístiques notables, és evident que les obres del Llibre Vermell no pertanyen a un sol autor. Això no obstant, en totes es fa servir el sistema de notació de l’Ars Nova francès, tret d’O virgo splendens (escrita en una notació semblant a la del plain-chant).